onsdag 20 oktober 2021 09:00

Shora Esmailian

Ur askan - om människor på flykt i en varmare värld

Översvämning i Kina, torka i Mellanöstern, orkaner som sveper allt i sin väg i Karibien och USA… De extrema väderhändelserna löper som ett flimmer genom nyhetsrapporteringen. Bakom dem finns ansikten. Inte sedan andra världskriget har det funnit så många flyktingar i världen. 80 miljoner människor är på flykt, inte bara undan krig och konflikt utan också undan klimatförändringarnas effekter. Samtidigt som de rika länderna har ett historiskt och ekonomiskt ansvar i skapandet av klimatkaosen täpper de till sina gränser allt mer. Vem blir klimatflykting? Vem bär ansvaret? Och vem ska ta emot dem som flyr? Författaren och journalisten Shora Esmailian, som i femton år bevakat klimatfrågan, skildra genom personliga berättelser individerna bakom de människoströmmar som rullar genom en värld under uppvärmning.