onsdag 17 mars 2021 09:00

Sara Rosengren

Hållbar konsumtion

"Hållbar komsumtion - från tanke till handling" Professor Sara Rosengren talar om vad forskningen har att säga om gapet mellan viljan att konsumera hållbart och de faktiska konsumtionsvalen vi gör.