onsdag 10 februari 2021 09:00

Martin Mutumba

Äkta hela vägen

"Martin Mutumba är den guldglimrande framgången och den djupa misären. Han lyckades mot alla odds och kastade ändå bort sin talang. Han är den skimrande förebilden och det avskräckande exemplet. Han är fotboll, han är gatan, han är musiken, han är Rinkeby, han är Sverige, han är hela världen." /Erik Niva - ur boken "Äkta hela vägen"