onsdag 3 februari 2021 09:00

HG Storm

När alla klockor stannat men tiden fortsätter gå

HG Storm - Leg Psykolog , handledare och författare "2020 var året då jag skulle dra ner på takten. Inte sluta arbeta men kanske gå mot lugnare vatten. Landade i Sverige 16 mars efter en vecka i solen. Sedan dök börsen och dödssiffror kom upp dagligen. Ett år som innehållit rädsla men också ett år av insikter. Ledarskap har satts på prov gäller såväl vuxen som barn och chef som anställd. Mina samtal och möten har präglats av existentiella funderingar och om vad som är viktigt i livet. Ser fram mot 2021 med nyfiken arbetslust".